Видео-сэтгэгдэлүүд FUCOIDAN 1000


Request a call back

Have a question?
Leave your phone number.
We will call you and answer for questions.

Видео-сэтгэгдэлүүд


N10 - FUCOIDAN 1000 - Нүдний хараа муудсан үед Фукоидан1000 хэрэглэсэн үр дүн

N9 - FUCOIDAN 1000 - Улаан хоолойн болон элэгний хорт хавдарт Фукоидан1000 хэрэглэсэн үр дүн

N8 - FUCOIDAN 1000 - Сахарын диабет өвчинд Фукоидан1000 хэрэглэсэн үр дүн

N7 - FUCOIDAN 1000 - Бамбай булчирхайн хорт хавдарт Фукоидан1000 хэрэглэсэн үр дүн

N6 - FUCOIDAN 1000 - Улаййн хоолойн болон ходоодны шарханд Фукоидан1000 хэрэглэсэн үр дүн

N5 - FUCOIDAN 1000 - Бөөрний дутагдал, савны киста, харшилд Фукоидан1000 хэрэглэсэн үр дүн

N4 - FUCOIDAN 1000 - Цус харвалт, түрүү булчирхайн үрэвсэлд Фукоидан1000 хэрэглэсэн үр дүн

N2 - FUCOIDAN 1000 Нурууны суулт, элэг, цөсний өвчний үед Фукоидан1000 хэрэглэсэн үр дүн

N1 - FUCOIDAN 1000 - Бамбай булчирхайн хавдарт Фукоидан1000 хэрэглэсэн үр дүн


Бүртгэл2020 All Rights Reserved.